Czego oczekujemy od organizatora imprezy ?

PODŁOŻE

 

 1. Teren pod urządzenia powinien być trawiasty, umożliwiający zakotwiczenie atrkacji plenerowych do podłoża 
 2. Teren musi być równy, dmuchane atrakcje nie mogą być przechylone pod żadnym kątem 
 3. Teren musi być oczyszczony z różnego rodzaju śmieci, gałęzi, kamieni, szkła, innych przedmiotów 
 4. Teren musi być odpowiednio duży, aby zmieściły się na nim urządzenia, należy pamiętać o miejscy na wejście i zaplecze
 5. Teren musi mieć wjazd dla BUSA z urządzeniami, auto musi wjechać na docelowe miejsce ustawienia sprzętu
 6. Teren nie może przebiegać pod liniami wysokiego napięcia 
 7. Teren inny niż trawiasty: musi zawierać elementy na trwałe związane z podłożem do których można zakotwiczyć urządzenia, jeżeli takich nie ma, organizator imprezy musi zapewnić ciężkie przedmioty do których można zamocować dmuchańce.

 

PRĄD

 

 1. Dmuchane atrakcje plenerowe wymagają podłączenia do prądu - zwykłe gniazda prądu 230 V
 2. Źródło prądu musi być o mocy nie mniejszej niż wskazana w karcie produktu oraz na umowie 
 3. Źródło prądu musi być na miejscu ustawienia urządzeń plenerowych, nie dalej niż 25 m (ze względu na spadki napięcia)
 4. Za zapewnminie prądu podczas imprezy, zawsze odpowiada organizator imprezy

 

 WARUNKI ATMOSFERYCZNE

 

 1. W przypadku złych warunków atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, silne podmuchy wiatru, burza, uczestnicy imprezy nie mogą korzystać z urządzeń dmuchanych
 2. Jeżeli wyspuje ryzyko nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych, obsługa ma prawo zabezpieczyć sprzęt 
 3. Jeżeli impreza odbywa się w godzinach wieczornych, lub nocnych, organizaotr musi zapewnić oświetlenie, na tyle odpowiednie aby osoby obsługjące urządzenia, dokładnie widziały uczestników

 

POZOSTAŁE

 

 1. Urządzenia standardowo są wynajmowane do 6 godzin trwania imprezy 
 2. Urządzenia są gotowe do imprezy na 30 min przed jej rozpoczęciem
 3. Ostateczna rezerwacja urządzeń odbywa się dopiero po podpisaniu umowy i wpłacie zaliczki 30% brutto wartości umowy

 

REGULAMIN

 

 1. Liczba uczestników korzystających w jednej chwili z urządzenia, jest zawsze dostosowana do instrukcji producenta urządzeń oraz zależy od osoby obsługującej urządzenie.
 2. W przypadku zjawisk pogodowych, jak silny wiatr, deszcz, burze, obsługa urządzenia, ma prawo w każdym momencie, dla zachowania bezpieczeństwa, zabronić korzystania ze sprzętu, a także zabezpieczyć sprzęt przed tymi zjawiskami
 3. W przypadku uczestników niezdyscyplinowanych, agresywnych, wulgarnych, obsługa ma prawo zabronić takim uczestnikom, dalszego korzystania z urządzeń.
 4. W przypadku uczestników do których jest podejrzenie że są pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających, zabrania się korzystania z urządzeń dmuchanych.
 5. Dzieci korzystają z urządzeń dmuchanych, za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów.
 6. Rodzice lub opiekunowie, nadzorują i dbają o bezpieczeństwo własnych dzieci, rodzice i opiekunowie odpowiadają za zdarzenia losowe.
 7. Dojrzały uczestnik imprezy, korzystają z urządzeń z własnej woli i na własną odpowiedzialność.
 8. Przed przystąpieniem do zabawy, uczestnicy powinni: zdjąć obuwie, zdjąć ostre elementy ubrań, zostawić przed wejście na urządzenie wszelkie przedmioty jak: parasoki, klucze, telefony, torebki, zegarki, inne ostre i twarde przedmioty
 9. Osoby obsługujące urządzenie mają prawo nie dopuścić do zabawy osoby która, posiada na odzieży metalowe lub ostre elementy, jak : metalowe guziki, łańcuchy, zegarki, bransoletki, stalowe ozdoby
 10. Osoby obsługujące, nie odpowiadają za rzeczy pozostawiane przez uczestników i nie przechowują na ich życzenie żadnych przedmiotów, w szczególności pozostawionych pieniędzy, odzieży, dokumentów.
 11. Za nieprzestrzeganie regulaminu i wywołanie tym samym szkód, odpowiada rodzic lub opiekun dziecka które uszkodzeń dokonało, w przypadku uczestników dojrzałych, sami uczestnicy.
 12. Na urządzenia można wchodzić jedynie w miejscach wskazanych, zabrania się wchodzenia po ścianach bocznych oraz tylnich, przebywanie uczestników za urządzeniami, oraz za ogrodzeniem
 13. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie sprzętu, przebywania w pobliżu lin kotwiczących urządzenia z podłożem.
 14. Korzystanie z urządzeń kolekcji CZARNO – CZERWONEJ WIPEOUT jest dozwolone dla uczestników dojrzałych oraz dzieci powyżej 8 roku życia, wejście młodszych dzieci na urządzenia tylko za zgodą oraz na pełną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.